Financijska izvješća

2018. godina

Bilanca

Izvješće revizije

Račun dobiti i gubitka


2017. godina

Bilanca

Izvješće revizije

izvješće uprave društva

Račun dobiti i gubitka

Comments are closed.