Bačvice

Bačvice

Vodopravna dozvola za izvorište Bačvice.pdf

 

Izvor se nalazi u neposrednoj blizini morske obale u uvali Stari Porat, koja je smještena približno 45 km jugoistočno od Senja te približno 17 km sjeverozapadno od Karlobaga.

Izvor Bačvica kaptirani je izvor koji se svojevremeno (1980. – 1989.) koristio za vodoopskrbu otoka Paga, dok nije izgradnjom nove infrastrukture pitanje vodoopskrbe otoka Paga i Raba riješeno vodozahvatom na Hrmotinama.

Voda s ovog izvora se direktno crpi pomoću dvije crpke te se diže na visinu od 250 m do transportnog cjevovoda i u cjevovodu se miješa s vodom iz vodozahvata Hrmotine. Voda se dodatno ne obrađuje nego samo dezinficira s natrij- hipokloritom .

 Kakvoća neobrađene vode na izvorištu Bačvice je vrlo dobra, osim povremenih prekoračenja MDK vrijednosti klorida i elektrovodljivosti zbog velikog utjecaja mora na izvor zbog njegovog geografskog položaja. Povremeno se pojavljuje mikrobiološko onečišćenje što je inače karakteristika krških izvora kao što je ovaj.

 

 

 

 

Komentari su zatvoreni.