Laboratorij

Analiza vode je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Njome se utvrđuje kvaliteta vode na izvorištima, njena zdravstvena ispravnost u vodoopskrbnom sustavu te učinkovitost dezinfekcije.

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće,kuhanje,pripremu hrane ili druge potrebe kućanstva.

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se uzorak koji:

-ne sadrži mikroorganizme,parazite i njihove razvojne oblike

-ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi

-ne prelazi vrijednosti MDK vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode propisanih pravilnikom o vodi za ljudsku potrošnju…

Ispitivanje kvalitete vode izvorišta,filtrirane vode,vode u vodoopskrbnim objektima vrši se interno prema planu uzorkovanja i prema zakonu o vodi za ljudsku potrošnju i uz dodatna ispitivanja ZJZ Ličko-senjske županije.

Vodovod ima vlastiti , dobro opremljen laboratorij za ispitivanje vode. Laboratorij posjeduje odobrenje ministarstva zdravlja (6.4.2000.) za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće u vlastitom laboratoriju.

Na području županije ovo je jedini vodovod koji posjeduje interni laboratorij za ispitivanje vode.

U laboratoriju vodovoda provode se  analize slijedećih parametara:

ORGANOLEPTIČKI i FIZIKALNO-KEMIJSKI: temperatura, boja, miris,mutnoća, pH, elektrovodljivost

KEMIJSKI: tvrdoća,magnezij,kalcij,aluminij,željezo,amonij,nitrit,nitrat,klorid,oksidativnost,SAC,rezidual ni i ukupni klor

MIKROBIOLOŠKI: koliformne bakterije, E.coli,fekalni streptokoki,sulfitoreducirajuće klostridije,aerobne mezofilne bakterije, Pseudomonas aeurginoza

„DA ČITAV SVIJET IZGORI OSTALA BI JEDINO VODA ,A U NJOJ BI LEŽALA KLICA NOVOG ŽIVOTA.“

Seneka

Komentari su zatvoreni.