Politika kvalitete

Politika – – zdravstvene ispravnosti vode.pdf

 

Politika zdravstvene ispravnosti vode

 

Direktor VODOVODA opredjeljuje se za sljedeću politiku kvalitete:

Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj obavlja vodoopskrbnu djelatnost čija funkcija je opskrba pitkom vodom stanovništva, ustanova, uslužnih i proizvodnih djelatnosti te drugih potrošača preko komunalnih društava. Opskrba vodom za piće se smatra uslugom od suštinskog značaja za društvo i kvalitetu života pa je obveza VODOVODA da pod normalnim uvjetima osigura kontinuiranu opskrbu zdravstveno ispravnom  vodom, a u izvanrednim situacijama opskrbu kritičnih potrošača i kritičnih područja opskrbe, te da što je moguće brže  ponovno uspostavi opskrbu vodom u slučaju njenog prekida.

 

Zaštita zdravlja ljudi kroz opskrbu dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za piće i zadovoljstvo potrošača izvršenom uslugom najvažniji je element po kojem VODOVOD mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području vodoopskrbne djelatnosti.

Opskrba vodom za piće uključuje zahvaćanje vode iz prirode i izgradnju infrastrukture čije trajanje se obično proteže kroz nekoliko generacija. Vodoopskrbni objekti, oprema i radni kapaciteti moraju omogućiti pouzdanu opskrbu pitkom vodom i prilagodbu vodoopskrbnog sustava na promjene prirodnih uvjeta, stanja okoliša i potreba za vodom. 

 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti  trajno se obvezujemo:

  • primjenjivati najbolju profesionalnu praksu i standarde na području opskrbe vodom,
  • ispunjavati uvjete norme, zakona i propisa koji su navedeni u referentnim dokumentima kao i načela dobre proizvodne prakse,
  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati,
  • vršiti redovitu unutarnju i vanjsku prosudbu i provjeravanje procesa te dokumentiranu verifikaciju radnih postupaka,
  • održavati komunikaciju s institucijama, organima uprave, lokalnom i regionalnom zajednicom te javnošću,
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima,
  • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću vode temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 22000 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva,
  • postavljati si mjerljive i ostvarive ciljeve zdravstvene ispravnosti vode.

 

Dokumentacija sustava upravljanja sigurnošću vode omogućuje rukovodstvu VODOVODA da nadzire cjelokupni sustav, da provjerava ostvarenje zacrtanih ciljeva i da pravodobno poduzima učinkovite korektivne i preventivne aktivnosti, s ciljem neprekidnog poboljšavanja sustava. Svaki djelatnik tvrtke mora biti upoznat s politikom zdravstvene ispravnosti vode, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

 

Direktor Vodovoda

Milan Nekić dipl. oec.

Komentari su zatvoreni.