Hrmotine

TEHNOLOGIJA OBRADE: 

Koagulacija

U razdoblju intenzivnih padalina i topljenja snijega, dolazi do pogoršanja kakvoće ulazne sirove vode. U tom periodu u vodi dolazi do povećanja koloidnih čestica sa velikim stupnjem disperzije, koje se sporo talože. Proces koagulacije i flokulacije čini cjelinu i ima zadatak da iz vode ukloni neotopljene lebdeće i koloidne organske i neorganske tvari . Postupak koagulacije je  uključen u rad  kad mutnoća sirove vode poraste na 10 NTU  i kad izlazna mutnoća filtrirane vode poraste iznad 0,8 NTU. Koagulacija se gasi kad izlazna mutnoća filtrirane vode padne ispod 0,3 NTU. Kao koagulant se koristi 18%-tna otopina  polialuminij klorida . Doziranje započinje ručnim uključivanjem dozirne pumpe, stavljanjem preklopnika na unaprijed određenu koncentraciju ovisno o stupnju mutnoće vode. Doziranje se odvija u cijevnom mješaču .

Filtracija

Filtriranje sirove vode se vrši preko  pet vertikalnih gravitacijskih  filtra čelične konstrukcije. Filterska ispuna je visine 0,8-1,2 m te se sastoji od kvarcnog pijeska  granulacije  3-5 mm- nosivi sloj, kvarcnog pijeska granulacije 0,71-1,25 mm, hidroantracita granulacije 1,4-2,4 mm  i sapničkog dna. Ovi filteri su predviđeni za automatski rad bez pumpi, instrumenata i ventila. Filteri su kapaciteta 110 l/s svaki.

Proces pranja filtra je potpuno automatski. Ispiranje filtra je protustrujno, a započinje kada zbog otpora u filtarskom sloju stupac vode u dovodnoj cijevi dosegne rub gornjeg ruba cijevi. Voda od pranja odlazi odvodnom cijevi u ispusni kanal.

Šesto filtarsko polje je temeljeno na principu ultrafiltracije. Filter se sastoji od 36 membrana pore 0,08 um nazivnog kapaciteta filtriranja vode od 110 l/s. Membrane ultrafiltracijskog postrojenja sirovu vodu filtriraju na tzv. principu out-in gdje sirova neobrađena voda dolazi s unutarnje strane membrane gdje se prolaskom na vanjsku stranu membrane filtrira te se s vanjske strane membrane nalazi samo filtrirana voda. Proces rada ultrafiltracije je u potpunosti automatiziran.

OPIS RADA FILTRA: Pješćani filteri   

 

Dezinfekcija

Završni postupak pročišćavanja je dezinfekcija filtrirane vode klorom na izlazu iz bazena ”čiste vode”. Doziranje klora je automatsko na osnovi zadane (unesene) koncentracije u vodi.  Na automatici kloriranja postavljena je minimalna i maximalna  koncentracija klora u vodi. Ukoliko dođe do prekoračenja ovih graničnih vrijednosti, alarmira se zvučni signal.

 

Klorna stanica se sastoji od:

– automatika W&T V10K i Electronic module SFC PC 100-240VAC

– pumpe za doziranje klora

– injektora klora

– analizatora slobodnoga klora Hach CL17

  1. SABIRNICA SIROVE VODE

Sabirnica sirove vode ima dno na koti 407,45 mnv, a maksimalni nivo bazena na 409,30 mnv. Volumen sabirnice je 200 m3. U sabirnici se kontinuirano prati mutnoća sirove vode. Voda iz ove sabirnice pomoću usisnih košara i cijevi odlazi prema filterskim poljima gdje se obrađuje.

  1. SABIRNICA PROČIŠĆENE VODE

Sabirnica pročišćene vode ima dno na koti 394,95 mnv, a maksimalni nivo bazena na 398,05 mnv. Volumen  sabirnice je 1000 m3. Vrijeme zadržavanje  vode u sabirnici ovisi o protoku koji varira od 50 do 370 l/s. U sabirnici se skuplja voda nakon obrade na filterima te se kontinuirano prati mutnoća filtrirane vode. Na izlazu iz sabirnice na usisnoj košari vrši se dezinfekcija filtrirane vode.

NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV ( NUS)

Osnovna namjena novog sustava NUS-a i programske aplikacije SCADA je vizualizacija procesa, tablični prikaz protoka, visine i brzine protjecanja vode, izdavanje komandi i pohranjivanje alarma nastalih tijekom rada postrojenja. Kako bi se prikazale sve predviđene informacije o radu sustava vodoopskrbe

Ciljevi uspostavljanja novog nadzorno-upravljačkog sustava kanalizacijske mreže su praćenje rada crpki, brza realizacija otklanjanja nepredvidivih kvarova, podizanje nivoa pouzdanosti, sigurnosti i ekonomičnosti procesa transporta i distribucije vode potrošačima.

SCADA-om se upravlja dispečer iz dispečerskog centra na Hrmotinama.

 Godišnje_izvješće_za_2017 _sirova_voda-1

Komentari su zatvoreni.