Javna nabava
SUKOB INTERESA (11. srpnja 2022.)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (13. veljače 2020.)
2023. GODINA

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 02.01.2023. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT VODOOPSKRBNI SUSTAV HRVATSKO PRIMORJE.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje

PLAN NABAVE 2023. (9. siječnja 2023.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2023. (22. rujna 2023.)

REGISTAR UGOVORA 2023. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2023. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2023. – nabava radova

2022. GODINA

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 07.09.2022. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti  ovdje

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (16. prosinca 2022.)
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (27. rujna 2022.)
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (2. rujna 2022.)
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (29. travnja 2022.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (9. veljače 2022.)
PLAN NABAVE 2022. (31. prosinca 2021.)

REGISTAR UGOVORA 2022. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2022. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2022. – nabava radova

2021. GODINA

Dana 21.06.2021. na elektroničkom oglasniku javne nabave eojn.nn.hr/Oglasnik je objavljena nabava za predmet nabave:
Oprema za remont na jezeru Gusić polje prema Programu održavanja izvorišta Grabilica – mobilna za vađenje mulja iz kanala i taložnica Evidencijski broj nabave: JN-RO-03/2
Svu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021. (23. prosinca 2021.)
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021. (23. travnja 2021.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021. (25. ožujka 2021.)
PLAN NABAVE 2021. (31. prosinca 2020.)

REGISTAR UGOVORA 2021. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2021. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2021. – nabava radova

2020. GODINA


Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 31.07.2020. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje
(31. srpnja 2020.)


VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (5. listopada 2020.)
V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (21. kolovoza 2020.)
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (3. kolovoza 2020.)
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (18. ožujka 2020.)
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (27. veljače 2020.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (5. veljače 2020.)
PLAN NABAVE 2020. (30. prosinca 2019.)

REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava radova


2019. GODINA

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. (22. studenoga 2019.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. (03. listopada 2019.)
PLAN NABAVE 2019. (04. siječnja 2019.)

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave  dana 22.02.2018. objavljena je obavijest o nadmetanju  za postupak NABAVA I UGRADNJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S. 
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje.

REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava radova


2018. GODINA

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 21.12.2018. objavljeno je prethodno savjetovanje za NABAVU I UGRADNJU OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S.
Prethodno savjetovanje za sve zainteresirane gospodarske subjekte je otvoreno do 25.01.2019.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je skinuti sa stranica elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE 2018.

REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava radova


2017. GODINA

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava usluga
EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava roba
EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava radova

Komentari su zatvoreni.