Javna nabava

 SUKOB INTERESA 2018.

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave 2019

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave  dana 22.02.2018. objavljena je obavijest o nadmetanju  za postupak NABAVA I UGRADNJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S. 
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje.

 

2019_Registar Ugovora_Usluge

  2018. godina
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave 
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 21.12.2018. objavljeno je prethodno savjetovanje za NABAVU I UGRADNJU OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S. 
Prethodno savjetovanje za sve zainteresirane gospodarske subjekte je otvoreno do 25.01.2019.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je skinuti  sa stranica elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 27.06.2018. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: opskrba električnom energijom (sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na rok od dvije godine), ev. br. EMV-01/18, broj objave 2018/S 0F5-0016696
Link na objavu
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1835656

2017. GODINA

Comments are closed.