Javna nabava


SUKOB INTERESA (20. lipnja 2018.)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (13. veljače 2020.)
2020. GODINANa elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 31.07.2020. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje
(31. srpnja 2020.)


V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (21. kolovoza 2020.)
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (3. kolovoza 2020.)
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (18. ožujka 2020.)
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (27. veljače 2020.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (5. veljače 2020.)
PLAN NABAVE 2020. (30. prosinca 2019.)

REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava radova


2019. GODINA

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. (22. studenoga 2019.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. (03. listopada 2019.)
PLAN NABAVE 2019. (04. siječnja 2019.)

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave  dana 22.02.2018. objavljena je obavijest o nadmetanju  za postupak NABAVA I UGRADNJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S. 
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje.

REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava radova


2018. GODINA

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 21.12.2018. objavljeno je prethodno savjetovanje za NABAVU I UGRADNJU OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S.
Prethodno savjetovanje za sve zainteresirane gospodarske subjekte je otvoreno do 25.01.2019.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je skinuti sa stranica elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE 2018.

REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava radova


2017. GODINA

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava usluga
EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava roba
EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava radova

Comments are closed.