Javna nabavaSUKOB INTERESA (20. lipnja 2018.)
2019. GODINA

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PLAN NABAVE 2019.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave  dana 22.02.2018. objavljena je obavijest o nadmetanju  za postupak NABAVA I UGRADNJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S. 
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje.

REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava radova


2018. GODINA

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 21.12.2018. objavljeno je prethodno savjetovanje za NABAVU I UGRADNJU OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S.
Prethodno savjetovanje za sve zainteresirane gospodarske subjekte je otvoreno do 25.01.2019.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je skinuti sa stranica elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE 2018.

REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava radova


2017. GODINA

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava usluga
EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava roba
EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava radova

Comments are closed.