Javna nabavaOBJAVA POPISA GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA (28. rujna 2023.)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (7. srpnja 2023.)
2024. GODINA

7. svibnja 2024. godine
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije za predmet nabave: projektiranje fotonaponskih elektrana na vodoopskrbnim objektima vodovoda (USL-07/24)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluku o odabiru

10. travnja 2024. godine
Izmjene i dopune Poziva za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave projektiranje fotonaponskih elektrana na vodoopskrbnim objektima Vodovoda (USL-07/24) i Izjavu o nekažnjavanju

Izmjene i dopune Poziva za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave projektiranje fotonaponskih elektrana na vodoopskrbnim objektima Vodovoda (USL-07/24)
Prilog I. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt
Odgovori na pitanja zainteresiranih gospodarakih subjekata5. travnja 2024. godine
Poziv za dostavu ponude te popratne materijale u postupku jednostavne nabave USL-07/24 za predmet nabave: projektiranje fotonaponskih elektrana na vodoopskrbnim objektima vodovoda

Poziv za dostavu ponude
Prilog I. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt
Prilog II. Popis stručnjaka
Prilog III. Popis realiziranih projekata
Prilog IV. Izjava – Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
PROJEKTNI ZADATAK
TROŠKOVNIK


  • Na elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.03.2024. objavljena je obavijest za sljedeći postupak javne nabave.

Stručni nadzor na izgradnji dionice transportnog cjevovoda – II. faza (PK Lokve – Stinica) – i III. faza – (Hrmotine – PK Lokva)Faza (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, arheološki i dr.) https://eojn.hr/tender-ca/4612

Sva dokumentacija o nabavi može se preuzeti s navedene poveznice

  • Na elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.03.2024. objavljena je obavijest za sljedeći postupak javne nabave.

Sva dokumentacija o nabavi može se preuzeti s navedene poveznice, kao i izvršiti uvid u status postupka.

Izgradnja dionice transportnog cjevovoda – III. faza – (Hrmotine – PK Lokva) – II Etapa (ukupna duljina cjevovoda L»6,5 km)
https://eojn.hr/tender-ca/4612


  • Na elektroničkom oglasniku javne nabave dana 15.03.2024. objavljena je obavijest za sljedeći postupak javne nabave.

Usluge vođenja projekta na izgradnji dionice transportnog cjevovoda – II. faza (PK Lokve  – Stinica) i III. Faza (Uređaj Hrmotine – PK Lokve) https://eojn.hr/tender-eo/4527

Sva dokumentacija o nabavi može se preuzeti s navedene poveznice, kao i izvršiti uvid u status pojedinog postupka.


  • Na elektroničkom oglasniku javne nabave dana 13.03.2024. objavljena je obavijest za sljedeći postupak javne nabave.

Nabava putničkog vozila   https://eojn.hr/tender-eo/3961

Sva dokumentacija o nabavi može se preuzeti s navedene poveznice, kao i izvršiti uvid u status pojedinog postupka.


  • Na elektroničkom oglasniku javne nabave dana 26.02.2024. na objavljene su obavijesti za sljedeće postupke javnih nabava.

Sva dokumentacija o nabavi može se preuzeti s dolje navedenih poveznica, kao i izvršiti uvid u status pojedinog postupka.:

Izgradnja dionice transportnog cjevovoda – II. faza – (PK Lokva – Stinica) – I Etapa (ukupna duljina cjevovoda L»4,8 km)   https://eojn.hr/tender-eo/2882

Izgradnja dionice transportnog cjevovoda – II. faza – (PK Lokva – Stinica) – II Etapa (ukupna duljina cjevovoda L»5,6 km)  https://eojn.hr/tender-eo/2902
Izgradnja dionice transportnog cjevovoda – II. faza – (PK Lokva – Stinica) – III Etapa (ukupna duljina cjevovoda L» 5,9km)  https://eojn.hr/tender-eo/2906
Izgradnja dionice transportnog cjevovoda – III. faza – (Hrmotine – PK Lokva) – III Etapa (ukupna duljina cjevovoda L»3,9 km)  https://eojn.hr/tender-eo/2909

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2024. (8. ožujka 2024.)

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2024. (15. veljače 2024.)

PLAN NABAVE 2024. (15. siječnja 2024.)

2023. GODINA

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 27.11.2023. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak Radovi na izgradnji paralelnog cjevovoda na dionicama PK „Lokve  Dionica Uređaj „Hrmotine“ – PK „Lokve“ II. Etapa NPOO-C1.3.R1I4.02.0060 Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti  ovdje

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 23.11.2023. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak Radovi na izgradnji paralelnog cjevovoda na dionicama PK „Lokve  Dionica Uređaj „Hrmotine“ – PK „Lokve“ I. Etapa NPOO-C1.3.R1I4.02.0060 Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti  ovdje

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 24.11.2023. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak Radovi na izgradnji paralelnog cjevovoda na dionicama PK „Lokve“ – PK „Stinica“ i Uređaj „Hrmotine“ – PK „Lokve“ Dionica PK „Lokve“-PK „Stinica“ – III. Etapa NPOO-C1.3.R1I4.02.0060 Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti  ovdje

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 24.11.2023. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak Radovi na izgradnji paralelnog cjevovoda na dionicama PK „Lokve  Dionica Uređaj „Hrmotine“ – PK „Lokve“ III. Etapa NPOO-C1.3.R1I4.02.0060 Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti  ovdje

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 20.11.2023. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak Radovi na izgradnji paralelnog cjevovoda na dionicama PK „Lokve“ – PK „Stinica“ i Uređaj „Hrmotine“ – PK „Lokve“ Dionica PK „Lokve“-PK „Stinica“ – I. Etapa NPOO-C1.3.R1I4.02.0060Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti  ovdje

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 20.11.2023. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak Radovi na izgradnji paralelnog cjevovoda na dionicama PK „Lokve“ – PK „Stinica“ i Uređaj „Hrmotine“ – PK „Lokve“ Dionica PK „Lokve“-PK „Stinica“ – II. Etapa NPOO-C1.3.R1I4.02.0060Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (USL-10/23)
(listopada 2023. g)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA REVIZORSKE USLUGE (USL-10/23)
(2. listopada 2023.)
PRILOG 1
PRILOG 2


Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 02.01.2023. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT VODOOPSKRBNI SUSTAV HRVATSKO PRIMORJE.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje

PLAN NABAVE 2023. (9. siječnja 2023.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2023. (22. rujna 2023.)
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2023. (08. studenoga 2023.)

REGISTAR UGOVORA 2023. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2023. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2023. – nabava radova

2022. GODINA

Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 07.09.2022. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti  ovdje

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (16. prosinca 2022.)
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (27. rujna 2022.)
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (2. rujna 2022.)
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (29. travnja 2022.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. (9. veljače 2022.)
PLAN NABAVE 2022. (31. prosinca 2021.)

REGISTAR UGOVORA 2022. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2022. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2022. – nabava radova

2021. GODINA

Dana 21.06.2021. na elektroničkom oglasniku javne nabave eojn.nn.hr/Oglasnik je objavljena nabava za predmet nabave:
Oprema za remont na jezeru Gusić polje prema Programu održavanja izvorišta Grabilica – mobilna za vađenje mulja iz kanala i taložnica Evidencijski broj nabave: JN-RO-03/2
Svu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021. (23. prosinca 2021.)
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021. (23. travnja 2021.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021. (25. ožujka 2021.)
PLAN NABAVE 2021. (31. prosinca 2020.)

REGISTAR UGOVORA 2021. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2021. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2021. – nabava radova

2020. GODINA


Na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 31.07.2020. objavljena je obavijest o nadmetanju za postupak OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje
(31. srpnja 2020.)


VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (5. listopada 2020.)
V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (21. kolovoza 2020.)
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (3. kolovoza 2020.)
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (18. ožujka 2020.)
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (27. veljače 2020.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020. (5. veljače 2020.)
PLAN NABAVE 2020. (30. prosinca 2019.)

REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2020. – nabava radova


2019. GODINA

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. (22. studenoga 2019.)
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. (03. listopada 2019.)
PLAN NABAVE 2019. (04. siječnja 2019.)

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave  dana 22.02.2018. objavljena je obavijest o nadmetanju  za postupak NABAVA I UGRADNJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S. 
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje.

REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2019. – nabava radova


2018. GODINA

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 21.12.2018. objavljeno je prethodno savjetovanje za NABAVU I UGRADNJU OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE UV ZRAČENJEM KAPACITETA 2×200 L/S.
Prethodno savjetovanje za sve zainteresirane gospodarske subjekte je otvoreno do 25.01.2019.
Svu objavljenu dokumentaciju moguće je skinuti sa stranica elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE 2018.

REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava usluga
REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava roba
REGISTAR UGOVORA 2018. – nabava radova


2017. GODINA

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava usluga
EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava roba
EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava radova

Komentari su zatvoreni.