Projekti

ZAVRŠENI PROJEKTI

6. Filter

Radovi na uređaju za membransku filtraciju tzv. 6. filteru započeli su u rujnu 2013. Prvi je ovo projekt Vodovoda financiran iz EIB/CEB kreditne linije Hrvatskih voda (EIB – Europska investicijska banka / CEB – razvojna banka Vijeća Europe). Investicija je ovo ukupne vrijednosti 4.5 mil. kn

  1. filter se po tehnologiji razlikuje od ostalih 5 pješčanih filtera jer koristi tehnologiju membranske ultrafiltracije (za pročišćavanje se koriste membrane veličine pora od 0,08 mikrometara) koja omogućuje pročišćavanje vode od bakterija, parazita i mutnoće bez dodavanja ikakvih kemikalija. Ovo je jedinstven uređaj na području Republike Hrvatske po svom kapacitetu od 110 l/s (litara u sekundi) te po tome što se ugrađene membrane peru zrakom čime se postiže vrlo visoka iskoristivost vode koja je iznimne kvalitete.

Zajedno s radovima na 6. filteru napravljena je i nadogradnja NUS-a (Nadzorno Upravljačkog Sustava) kako bi se režimi rada mogli pratiti te istima upravljati iz distribucijskog centra Vodovoda. Radovi su zajedno s fazom testiranja završeni u studenom 2014. te je 20. studenoga iste godine upriličeno svečano otvaranje uređaja.

Izgradnjom i puštanjem u rad „6. filter polja“ završen je proces izgradnje Uređaja za pročišćavanje i kondicioniranje vode Hrmotine, s konačnim kapacitetom od 657 l/s.

Vodosprema Koromačina V=1.000m3

Vodosprema Koromačina volumena 1.000 m3 nalazi se na samom kraju transportnog cjevovoda, te je posljednji objekt Vodovoda prije podmorskog cjevovoda za otok Pag. Vodosprema je izgrađena uz postojeću prekidnu komoru Koromačina zapremnine 250 m3. Vodosprema je dovršena 2014. godine od kada je u funkciji. Investicija od ukupno preko 6,1 mil. kn.

 

 

 

Vodocrpilište Bačvica

Vodocrpilište Bačvica predstavlja početak izgradnje cijelog sustava Vodovoda početkom 80-tih godina prošlog stoljeća kada je s ove pozicije voda crpljena te transportirana u istoimenu prekidnu komoru (iznad Jadranske magistrale) iz koje je išla prema Koromačini i podmorskom ispustu za Pag. Izgradnjom ukupne trase Vodovoda od Hrmotina, ovo vodocrpilište polako izlazi iz uporabe jer za njime prestaje potreba pošto su količine vode dopremljene s Hrmotina bile dovoljne. Povećanjem potreba otoka Paga za vodom, počela su razmišljanja o obnovi ovog rezervnog vodocrpilišta. Tako se 2013. krenulo u obnovu istoga na način da se u crpnu stanicu instaliraju dvije nove potopne pumpe snage 2 × 135 kW kapaciteta 40 l/s. Također, pristupa se i obnovi kompletnog objekta te se mijenjaju elektro instalacije, izvode se svi obrtnički radovi, a uspješno organiziranim team buildingzima u kojem su sudjelovali svi zaposlenici, uređuju se pristupni put i okoliš. Rekonstrukcija je završena 2014 godine te je crpna stanica od onda u radu. Rekonstrukcija CS Stinica investicija je ukupne vrijednosti 2,4 mil. kn.

 

Precrpna stanica Stinica

Cilj ovog projekta bio je uz postojeću precrpnu stanicu Stinica instalirati crpku istih karakteristika, ali na elektro pogon (umjesto dosadašnjeg dizelskog pogona). Navedeno je bitno iz ekoloških i ekonomskih razloga. PS Stinica nalazi se na području Parka prirode Velebit, a vrlo blizu je i Nacionalni park Sjeverni Velebit te su ovdje uz ekonomske, razlozi za investiciju bili i ekološke prirode.

Rekonsturkcija PS Stinica je napravljena na način da je zgrada postojeće PS Stinica aneksirana novim objektom veličine cca. 8×10,5m sa sjeverne strane. U novi objekt instalirana je crpka snage 500 kW, protoka Q=340 l/s visine dizanja h=110m. Crpka je puštena u probni rad u kolovozu 2017., a rezultati, koje postiže u radu iznad svih su očekivanja. Ovako bitan objekt prepoznat je od više institucija te je njegova izgradnja sufinancirana od strane Hrvatskih voda i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (prema program energetske učinkovitosti). Dio financiranja osiguran je iz poslovanja Vodovoda. Ukupna investicija s elektro priključkom je cca. 3,5 mil.kn.

Transportni cjevovod Stinica – Koromačina

Kod ovog projekta radilo se o postavljanju novog cjevovoda uz postojeći, a sve zbog povećanja potreba za vodom i osiguranja kvalitetne i neometane vodoopskrbe, budući da je postojeći cjevovod na ovom dijelu stariji od 30 godina. Trasa ovog cjevovoda gotovo se u potpunosti podudara s trasom postojećeg te je izradom pristupnog puta dobiven i kvalitetniji pristupni put za servisiranje postojećeg cjevovoda. Ova zahtjevna dionica od 16,5 km podijeljena je u tri etape radi lakšeg operativnog i financijskog praćenja projekta. Zbog velike dionice su angažirana bila dva glavna izvođača radova. Ukupna investicija je 53,4 mil. kn.

 

Komentari su zatvoreni.