Prekidne komore

PREKIDNA KOMORA LOKVA

Dno komore nalazi se na koti 351,45 mnv, a maksimalni nivo na 354,50 mnv. Zbog nesmetanog održavanja, komora je podijeljena u dvije, ukupnog volumena 250 m3Tijekom ljetnih mjeseci komora se stavlja izvan funkcije te voda protječe kroz baypasse radi većeg protoka. Baypasse je izgrađen         god.

 


PREKIDNA KOMORA STINICA

Dno komore nalazi se na koti 311,95 mnv, a maksimalni nivo na 315,00 mnv. Zbog nesmetanog održavanja, komora je podijeljena u dvije, ukupnog volumena 250 m3Tijekom ljetnih mjeseci komora se također bajpasira te se time dobiva veći protok prema otoku Pagu.Na komori se kontinuirano  pomoću analizatora prati rezidualni klor.


PREKIDNA KOMORA KOROMAČINA

Dno komore nalazi se na koti 267,00 mnv, a maksimalni nivo na 268,80 mnv. Zbog nesmetanog održavanja, komora je podijeljena u dvije, ukupnog volumena 250 m3.

 

 

Komentari su zatvoreni.