GIS

GIS

GIS (Geografski Informacijski Sustav) je sustav podrške pri odlučivanju kojeg čini organizacijska i računalna infrastruktura, tehnologija za upravljanje bazom geografskih podataka, te alati za analizu, modeliranje i vizualizaciju prostornih informacija

   Model vodovodne mreže, sadrži podatke, informacije i slike o glavnim i priključnim cijevima, hidrantima, oknima, rezervoarima, pumpnim stanicama, ispustima, bunarima, ventilima, zatvaračima i ostalim objektima i armaturama na mreži

 

Komentari su zatvoreni.