Osnovni podaci

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapitak Društva iznosi 119.613.700,00 kuna.

UDJELI U TEMELJNOM KAPITALU

Član društva udio
   
Grad Senj 20,71 %
Grad Rab 15,02 %
Grad Pag 24,22 %
Grad Novalja 19,17 %
Općina Povljana 4,04 %
Općina Karlobag 13,12 %
Općina Lopar 3,72 %
UKUPNO 100,00 %

Komentari su zatvoreni.