Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora Društva:

  1. Ante Dabo, predsjednik  – Grad Novalja
  2. Mate Bačić, zamjenik predsjednika – Općina Karlobag
  3. Tomislav Paparić, član  –  Općina Lopar
  4. Denis Deželjin, član  – Grad Rab
  5. Tomislav Biondić, član  –  Grad Senj
  6. Duško Dragičević, član  –  Grad Pag
  7. Ratko Škoda, član  –  Općina Povljana
  8. Martina Galić Rukavina, član  –  predstvanik radnika
  9. Ivan Čemeljić, član  –  Općina Kolan

Komentari su zatvoreni.