Vodospreme

VS KOROMAČINA

Vodosprema je građena od 2012. godine do 2014. godine kada je i puštena u rad u lipnju 2014. Dno vodospreme se nalazi na 268,8 mnv.

Kapacitet joj je 1000m³ , podijeljeno u dvije komore.

 

 

 

 

Komentari su zatvoreni.