Pano 5

HRMOTINE

Na vodozahvatu Hrmotine voda se uzima iz sustava HE Senj, zahvatom na kraju tlačnog tunela Gusić polje – Hrmotine na oko 401 do 413 m n.m. Maksimalno dozvoljen kapacitet zahvaćene vode je 530 l/s (Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak). Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak opskrbljuje vodom podvelebitsko primorje do Karlobaga i otoke Pag i Rab. Na istoj lokaciji nalazi se i uređaj za obradu vode Vodovoda i odvodnje Senj koji zahvaća (70 l/s) i obrađuje vodu za potrebe grada Senja.

Hrmotine

SABIRNICA SIROVE VODE

Prva postaja na koju dolazi voda iz hidrotehničkog tunela je sabirnica sirove vode. Sirova voda dolazi u razdjelnu komoru koja omogućava raspodjelu vode u  tri odvodna cjevovoda, dva s protokom od 325 l/s i jedan manji za ultrafiltraciju. Komora je kapaciteta 250 m3, te služi i za taloženje krupnih nečistoća.


Proces koagulacije i flokulacije  upotrebljava se za uklanjanje koloidnih disperzija iz vode koje se kod površinskih voda pojavljuju nakon obilnih kiša ili topljenja snijega. Stoga se proces koagulacije ne upotrebljava uvijek nego samo kad je sirova voda pojačane mutnoće (iznad 10 NTU) i filtrirana iznad 1 NTU. Kao koagulant se koristi 18% aluminijev poliklorid te se dozira preko dozirne pumpe u statički mješač na cjevovodu s kojim voda odlazi na pješčane filtre. Prosječno se koagulacija koristi 20 dana u godini.

Nakon procesne flokulacije slijedi postupak filtracije na šest filtarskih polja. Uloga filtracije je uklanjanje flokula nastalih procesom flokulacije sirove vode kada je koagulacija u funkciji i uklanjanje koloidnih čestica kad je koagulacija izvan funkcije. Procesom filtracije prvenstveno se smanjuje mutnoća, broj mikroorganizama i količina organske tvari u vodi. Čelične su konstrukcije promjera 8 metara, odnosno filtracijske površine 50 m2 s tri odvojene komore kapaciteta 110 l/s svaki. Filtracija vode se vrši kroz kvarcni pijesak (granulacija 0,7-1,2 mm) i hidroantracita (granulacija 1,4-2,4 mm) ukupne visine 0,8-1,0 m. Pješčani gravitacijski tlačni filtri za filtraciju vode rade automatski te se nakon određenog stupnja začepljenja ispune prekida filtracija i dolazi do automatskog ispiranja vodom koja je uskladištena u komori filtra. Po završetku pranja filtar se automatski uključuje u rad. Filtrirana voda iz svakog pojedinog filtra sakuplja se u bazenu „čiste vode“ kapaciteta 1.000 m3. Izmjena rada filtra i regulacija ulaza vode u filtre vrši se putem sustava nadzora i upravljanja (SCADA). Voda od pranja odlazi odvodnom cijevi u ispusni kanal te na ispust izvan ograde objekta, odnosno izvan 1. zone sanitarne zaštite.

Osim postojećih pet pješčanih filtara na uređaju Hrmotine postoji i 6. filtar koji obrađuje vodu na principu tlačne membranske ultrafiltracije kapaciteta 110 l/s. Pore membrana su veličine 0,08 µm te zadržavaju mutnoću i mikrobiologiju na sebi pa filtrirana voda ima mutnoću do 0,1 NTU bez obzira na ulaz i mikrobiološki je vrlo čista. Membrane se peru zrakom pa je iskoristivost vode vrlo visoka (čak 98%). Osim zrakom membrane se peru i kemikalijama (lužina, kiselina, natrij-hipoklorit). Voda od kemijskog pranja  skuplja se u tankove za neutralizaciju gdje se podešava pH vrijednost otpadne vode prije ispuštanja u odvod. Rad filtra je potpuno automatiziran. Ovo filtarsko polje radi paralelno s ostalih pet pješčanih filtra i puni bazen „čiste vode“.

Na izlazu iz bazena filtrirane vode vrši se dezinfekcija vode plinovitim klorom. Plinoviti klor  nalazi se u čeličnim bocama od 50 l u posebnoj prostoriji (2 linije po 4 boce). Doziranje klora vrši se automatski u klornoj stanici.  Koncentracija rezidualnog klora u vodi, na Hrmotinama i PK Stinici se kontrolira analizatorom klora. U slučaju istjecanja klora automatski  pali se ventilator pomoću kojeg se pare  klora  odsisavaju u uređaj za neutralizaciju u kom se nalazi smjesa otopina natrij-hidroksida i natrij-tiosulfata. Cijeli proces je automatiziran i u slučaju bilo kakvog istjecanja pali se alarm u kontrolnoj prostoriji vodovoda.

Komentari su zatvoreni.