Pano 6

Voda Gusić polja spada u površinske vode pa je njena kvaliteta direktno pod utjecajem okoliša i načina rada HE Senj te tijekom godine ima velike varijacije u kvaliteti sirove vode. S obzirom na tu činjenicu da bi bila pogodna za ljudsku potrošnju mora se dodatno obraditi na filterskom postrojenju i dezinficirati prije puštanja u mrežu.

Analiza vode je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Njome se utvrđuje kvaliteta vode na izvorištima, njena zdravstvena ispravnost u vodoopskrbnom sustavu te učinkovitost dezinfekcije.

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstva.


ZDRAVSTVENO ISPRAVNA VODA 

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se uzorak koji:

  • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike
  • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi
  • ne prelazi vrijednosti MDK vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode propisanih pravilnikom o vodi za ljudsku potrošnju

Ispitivanje kvalitete vode izvorišta, filtrirane vode, vode u vodoopskrbnim objektima vrši se interno prema planu uzorkovanja i prema zakonu o vodi za ljudsku potrošnju i uz dodatna ispitivanja ZJZ Ličko-senjske županije.

Vodovod ima vlastiti, dobro opremljeni laboratorij za ispitivanje vode. Laboratorij posjeduje odobrenje Ministarstva zdravlja (6.4.2000.) za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vlastitom laboratoriju.

Na području Županije ličko-senjske ovo je jedini vodovod koji posjeduje interni laboratorij za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju.U sirovoj i filtriranoj vodi veliki broj parametara prati se on-line sondama te se pohranjuju u SCADA sustav (nadzorno upravljački sustav).
Jednom tjedno a ponekad i češće, ovisno o potrebi, vrši se analiza sirove vode, filtrirane vode i vode nakon postupka dezinfekcije u svim prekidnim komorama i vodospremama.Komentari su zatvoreni.